Studnia wiercona o średnicy D = 0,2 m sięga do dolnej warstwy nieprzepuszczalnej artezyjskiego pokładu wodonośnego. Rzędna dna studni wynosi +10 m. Grubość warstwy wodonośnej (miąższość) a = 4 m. Obliczyć rzędną linii ciśnienia w odległości 50 m od studni, jeżeli przy odpompowywaniu wody ze studni w ilości Q = 51/s = 0,005 m3/s zwierciadło wody w studni ustaliło się na rzędnej +16 m. Średnica miarodajna ziaren warstwy wodonośnej otrzymana z krzywej przesiewu wynosi d10 = 0,85 mm, porowatość 30%, temperatura wody&nb Pozostało jeszcze 90% tekstu