Przed wlotem do obiektów ( np. przepustów ), których światło jest mniejsze niż szerokość cieku, zbiera się zazwyczaj woda spływająca z powierzchni dorzecza i tworzy sztuczne jezioro. Ilość wody w tym jeziorze jest przede wszystkim zależna od rzeźby terenu i wielkości spiętrzenia (rys. 1). Akumulacja wody w małych ciekach może znacznie zmniejszyć przepuszcza­ną przez obiekt sekundową objętość przepływu, umożliwiając w ten sposób zmniejszenie światła otworu.

Rys. 1. Schemat akumulacji wody przed obiektem

 

Fot. 1. Przepust o przekroju prostokątnym

 

Przepuszczana przez otwór przepustu sekundowa maksymalna objętość przepływu może być zmniejszona wskutek akumulacji nawet dziesięciokrotnie w porów­naniu z maksymalnym przepływem w tym przekroju. Jest to typowe dławienie przepływu. Z tego powodu na małych zlewniach należy zawsze uwzględniać akumulację wody z wyjątkiem przypadków, gdy wytworzenie zbiornika nie jest wskazane z uwagi na szkody, jakie mogą powstać wskutek p Pozostało jeszcze 90% tekstu