Obliczyć wydajność studni o napływie wody przez dno, o głę­bokości h0 = 1,5 m i średnicy studni D = 2 r0 = 1 m. Zasilanie studni z warstwy wodonośnej o współczynniku przepuszczalności k = 0,00008 m/s. Poziom hydro­statyczny H = 3 m. Według teoretycznych rozważań promień zasięgu depresyjnego R jest nieskończenie wielki przez co, dla celów praktycznych zakłada się, że promień ten kończy się w miejscu, gdzie odległość pomiędzy krzywą depresji a styczną do niej w formie asymptoty będzie wynosił Pozostało jeszcze 90% tekstu