Obliczyć wydajność studni o zasileniu bocznym i przez dno. Śred­nica studni D = 2 r0 = 1 m. Wielkość depresji S = 1,5 m. Głębokość zanurzenia studni, licząc od poziomu hydrostatycznego H = 3 m (rys. 1).

Rys. 1. Schemat studni kopanej zawieszonej

 

Współczynnik wodoprzepuszczal­ności k Pozostało jeszcze 90% tekstu