Spoiny spawane zwane także spawaniem ekstruzyjnym w formie spoiny powierzchniowej stosuje się rzadko, jedynie w miejscach trudno dostępnych, do łatania dziur, miejsc po pobranych próbkach do badań niszczących i do wykonywania spawów wokół elementów przenikających geomembranę, tj. wszelkiego rodzaju rurociągów odciekowych, zasilających, studni itp. 
Technologia wykonania tego typu spoin polega na wykorzystaniu urządzenia zw. ekstruderem roztapiającego drut wykonany z tego samego materiału co geomembrana. Pasmo roztopionego polimeru nakłada się na krawędź górnego pasma geomembrany . Górna i dolna płyta są wcześniej podgrzewane miejscowo gorącym powietrzem, a dodatkowa energia cieplna od roztopionego drutu polietylenowego powoduje częściowe roztopienie obu łączonych powierzchni. W wyniku tych operacji roztopione masy wzajemnie przenikają się i tworzą jednolite połączenie. Proces wstępnego ogrzewania łączonych powierzchni musi być ściśle kontrolowany aby uniknąć przegrzania, osłabiającego strukturę geomembrany w rejonie spoiny. Aby uzyskać połączenie obu płyt, należy stosować docisk łączonych krawędzi.
Szybkość wykonywania spoiny mieści się w zakresie 30 ÷ 50 m/h, a stapianie i napawanie odbywa się e temperaturze 250 0C. Prawidłowość połączenia obu pasm w tej technologii wymaga wstępnego oczyszczenia obu płaszczyzn poprzez zeszlifowanie flexem na szerokości odpowiadającej szerokości wykonanej spoiny.

Rys.1. Spoina spawana.

 

Fot.1. Spawanie geomembran.

 

Fot. 2. Ekstruder z rolką drutu PE.

 

Fot. 3. Typowe końcówki teflonowe do ekstruderów.

 

Fot. 4. Punktowe zgrzanie dwóch zakładów geomembran

 

Fot. 5. Szlifowanie dwóch krawędzi

 

Fot. 6. Widok połączenia spawanego.