W przypadku nasypów zbrojonych posadowionych na słabych gruntach, zastosowane zbrojenie służy zwiększeniu nośności podłoża gruntowego. 

Rys. 1.  Posadowienie nasypu na słabonośnym podłożu

Stateczność całej konstrukcji jest najbardziej istotna w końcowym etapie budowy lub tuż po jej zakończeniu, gdy gwałtownie wzrasta obciążenie użytkowe w stosunku do czasu konsolidacji. Podłoże słabonośne konsoliduje się i zwiększa swoją wytrzymałość na ścinanie oraz nośność dopiero po pewnym okreś Pozostało jeszcze 90% tekstu