Obecnie w trakcie wbudowywania geotkanin szczególnie na gruntach słabych i w konstrukcjach oporowych zalecane jest łączenie poszczególnych pasm poprzez zszywanie. Jest to najbardziej optymalny sposób zapewnienia ciągłości płaszczyzny przyjętej w projekcie pod względem : deformacji podłoża, niekontrolowanego osiadania podłoża, poziomych przemieszczeń mas ziemnych, eliminacji fałd i wybrzuszeń.
Do wykonania trwałych połączeń przeszywanych zaleca się stosować specjalne dwuszpulowe ręczne maszyny do szycia o napędzie elektrycznym oraz nici polipropylenowe lub poliestrowe o wytrzymałości odpowiedniej do zastosowanej geotkaniny. Zastosowanie tego typu maszyn daje gwarancję wysokiej jakości połączeń i dużej wytrzymałości szwu.
Zalecana minimalna odległość ściegu od krawędzi geotkaniny powinna wynosić ok. 5 cm.
Przyjmowana szerokość zakładu pasm geotkaniny przy stosowaniu połączeń zszywanych wynosi 10 cm . Przy zszywaniu ściegiem podwójnym odległości między szwami powinny wynosić 2 – 5 cm, przy czym minimalna odległość ściegu zewnętrznego od krawędzi geotkaniny powinna wynosić ok. 5 cm. 
Szwy powinny wzajemnie krzyżować się co 2,0 – 3,0 mb.

Technologia robót :

  • Przygotowanie pasm geotkanin o długości równej zaprojektowanej szerokości w danym przekroju poprzecznym,
  • układanie pasm geotkaniny w przygotowanym przekroju, przy czym następne pasmo jest układane  najpierw na poprzednie,
  • po wykonaniu szycia odwija się kolejne pasmo w kierunku postępu robót ziemnych pozostawiając szew pod spodem,
  • kolejne etapy są powtórzeniem wcześniejszych czynności.

Kolejność etapów układania i szycia pasm geotkaniny.

 

Najczęściej stosowane połączenia zszywane