Przykłady urządzeń wodno-melioracyjnych:

- próg wodny

 

- przepławka

 

     

- przepławka w nurcie

 

- dopływ rowu melioracyjnego do stacji pomp

 

- zabudowa gabionowa dopływu i przepustu - mnich

 

      

- rowy melioracyjne z ochroną z kiszek faszynowych

 

- omurowane wloty drenaży  do odbiornika

 

- rów melioracyjny z piaskownikiem

 

- rów melioracyjny w korytach

 

- kaskada w korycie rowu

    

- leśny rów melioracyjny

 

- kanał regulacyjny

 

- wylot rowu melioracyjnego z kratą

 

- wlot żelbetowy pod szandory

 

- zasuwa na rowie  z obudową

 

- zasuwa na rowie bez obudowy

 

- zasuwa klapowa

 

- system do nawadniania pól

 

- ruchome zamknięcie na rowie

 

- zamknięcie na rowie pod szandory