Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. Zarówno projektanci, wykonawcy jak i nadzór budowy mają określone problemy z przechodzeniem, np. z jednostek  m3/ m2∙d na l/m2∙s  lub na m/s, względnie odwrotnie. Takich porównań wartości jednostek współczynnika wod Pozostało jeszcze 90% tekstu