Wykres 28

do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 — 10,0 m; dno = 10,00   -  100 m) o nachyleniu skarp 1:1,5 przy n = 0,030 i n = 0,025

 

Sposób korzystania z wykresu wg objaśnienia do wykresu 20. Zwrócić uwagę na objaśnienia do wykresu 17

Obliczenie prędkości wg wzoru v = c • Q 

Wartości c należy wyszuka Pozostało jeszcze 90% tekstu