Granica plastyczności (wp) jest to wilgotność jaką ma grunt mineralny spoisty na granicy stanu twardoplastycznego i półzwartego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego wałeczkowania na dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3 mm lub podniesiony za jeden koniec rozpada się na części.


Rys. 1. Zależność wilgotności próbki gruntu od liczby wałeczkowań [1]

 

Literatura:

  1. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa 1982