Obliczyć wydatek studni zawieszonej (niezupełnej) w gruboziarnistych piaskach wodonośnych na głębokości h1 = 3 m przy bocznym dopływie wody. Grubość war­stwy wodonośnej H = 12 m. Współczynnik przepuszczalności k = 50 m/dn. Zasięg depresji R = 100 m. Depresja S = 2 m. Średnica studni D = 2 r0 = 4 m. Uwaga: Studnie o zagłębieniu częściowym mają mniejsze wydajności niż studnie zupełne. Wydajność takiej studni uzależniona jest od linii oddzielającej strefę czynną warstwy wodonośnej od strefy m Pozostało jeszcze 90% tekstu