Grunty organiczne są to grunty, w których zawartość substancji organicznej przekracza 2 %. Zaliczane są do gruntów typowo słabonośnych, czyli takich, które pod obciążeniem ulegają znacznym odkształceniom. Charakterystyczną  cechą tych gruntów jest niska wytrzymałość na ścinanie i duża ściśliwość  i wynika z obecności w ich masie substancji organicznych oraz koloidalnej fazy ciekłej.

Tab. 1. Podział gruntów organicznych (wg PN-86B-02480)