Za pomocą analizy areometrycznej nie określa się rzeczywistych wymiarów cząstek gruntowych ( < 0,005 mm), lecz ich średnice zastępcze.


Fot. 1. Cylindry i areometr do analizy areometrycznej gruntu

 

Średnice zastępcze – to średnice kul o tej samej gęstości właściwej szkieletu gruntowego ρs co badany grunt i opadających w wodzie z tą samą prędkością co cząstki rzeczywiste.