Wartości wyprowadzone : parametry geotechniczne uzyskane w wyniku korelacji nazwano wartościami wyprowadzonymi parametrów geotechnicznych. Pojęcie wartości wyprowadzonych włączono do EN 1997-1, aby służyły do określania wartości charakterystycznych.

Rys. 1. Przykład z Eurokodu 7 pokazujący zasadę tworzenia wartości  wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowy Pozostało jeszcze 90% tekstu