Zgodnie z tymi zapisami, w oryginalnym tekście mamy:

  • Geotechnical design report – GDR - ( Raport geotechniczny),
  • Ground investigation report – GIR - (Dokumentacja badań podłoża).