Ściany oporowe
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych... czytaj dalej
Ściśliwość cieczy
Jest to zdolność do zmiany objętości pod wpływem zmian.. czytaj dalej
Średnica zastępcza
Za pomocą analizy areometrycznej nie określa się rzeczywistych wymiarów cząstek.. czytaj dalej
Średnie miesięczne i roczne temperatury z wielolecia.
Średnie miesięczne i roczne temperatury z wielolecia. czytaj dalej
Średnie parowanie roczne gleby i roślin na terenie Polski.
Średnie parowanie roczne gleby i roślin na terenie Polski.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrotechnika i hydraulika | Hydrologia
Światło mostu - określenia i wzory
Przy obliczaniu światła mostu za podstawę rozważań.. czytaj dalej
Światło mostu - zasady obliczeń hydraulicznych
Hydrauliczne obliczanie mostów polega na obliczeniu światła.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.