Kategoria: Nośność i stateczność

Stateczność skarp z przeciętą warstwą wodonośną
W przypadku przecięcia warstwy wodonośnej i wypływu wody gruntowej ze skarpy możemy: zmienić kąt nachylenia skarpy na mniejszy, gdyż do siły zsuwającej S dochodzi dodatkowo siła ciśnienia spływowego lub.. czytaj dalej
Stateczność warstw obsypki geosyntetyków na skarpach
Niezbędnym elementem obliczeń jest sprawdzenie stateczności obsypki na geomembranie przykrywającej skarpę.  ​​​​​​​Zaprojektowanie obsypki na skarpie jest podyktowane wieloma względami.. czytaj dalej
Wzmacnianie podłoży i nasypów drogowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych.. czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów - analizy obliczeniowe
Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności  można powiedzieć, że każde zbrojenie w podstawie nasypu przenosi naprężenia ścinające wywierane przez nasyp w rejonie skarp.. czytaj dalej
Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża
Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do  wymogów eksploatacyjnych posadawianych obiektów. Wymogi dotyczące podłoży, np. obiektów komunikacyjnych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.