Stratyfikacja
W geologii ? układanie się skał osadowych.. czytaj dalej
Stratygrafia
Dział geologii historycznej zajmujący się oznaczaniem wieku poszczególnych warstw skorupy ziemskiej.. czytaj dalej
Strefy aeracji i saturacji w gruncie
W profilu gruntowym wyróżnia się strefę aeracji – leżącą ponad zwierciadłem wody gruntowej, gdzie pory są częściowo wypełnione wodą.. czytaj dalej
Strefy naprężeń w podłożu słabonośnym
W przypadku nasypów zbrojonych posadowionych na słabych gruntach, zastosowane zbrojenie służy zwiększeniu nośności podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Studnie chłonne
Przy projektowaniu odwodnienia deszczowego na terenie płaskim, przy braku naturalnych odbiorników wód opadowych, gdy odprowadzenie wody z rowów.. czytaj dalej
Sufozja
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Odwodnienia i filtracja
Systemy odwadniające - rowy
czytaj dalej
Kompendium
Geosyntetyki
Szerokie stosowanie geosyntetyków w budownictwie
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. Wzmacnianie podłoża znane jest od dawna.. czytaj dalej
Szycie geotkanin - opis technologii
Obecnie w trakcie wbudowywania geotkanin szczególnie na gruntach słabych i w konstrukcjach oporowych zalecane jest łączenie poszczególnych pasm poprzez zszywanie.. czytaj dalej
Szykany
Są to budowle hydrotechniczne zaprojektowane i wykonane w postaci betonowych bloków związanych z konstrukcją dna wypadu. Bloki mogą być ustawiane mijankowo w jednym lub kilku rzędach.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.