Kategoria: Geosyntetyki

Podstawowe właściwości geosyntetyków do projektowania
Projekt konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków powinien zawierać następujące elementy : określenie funkcji geosyntetyków, wykonanie zestawienia obciążeń.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Potrzebna wytrzymałość geosyntetyku na skarpie
Wszelkie przypadki zsuwów warstw obsypek na skarpach wynikają z braku obliczeń stateczności. Tego typu awarie powodują także bardzo często zerwanie.. czytaj dalej
Podział geosyntetyków
W obowiązującej w Polsce normie PN-EN ISO 10318:2007 przedstawiony jest podział geosyntetyków. Natomiast ich funkcjonalność można przedstawić według poniższego schemat.. czytaj dalej
Połączenia geomembran - rodzaje spoin
Najważniejszym aspektem instalacji geomembran są spoiny – połączenia poszczególnych arkuszy geomembrany. Prawidłowe wykonawstwo spoin decyduje o szczelności całego układu.. czytaj dalej
Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Projektowanie z geosyntetykami-nasypy,skarpy,mury
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Strefy naprężeń w podłożu słabonośnym
W przypadku nasypów zbrojonych posadowionych na słabych gruntach, zastosowane zbrojenie służy zwiększeniu nośności podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Szerokie stosowanie geosyntetyków w budownictwie
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. Wzmacnianie podłoża znane jest od dawna.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geotkaniny czy geosiatki ?
W trakcie wielu moich szkoleń i wystąpień w ramach konferencji i sympozjów pada to fundamentalne pytanie : geotkaniny czy geosiatki i na czym polegają różnice w stosowaniu ich.. czytaj dalej
Drogowe roboty ziemne na gruntach słabych i wysadzinowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz.. czytaj dalej
Geomembrany - mocowanie do murku betonowego
Zakotwienie krawędzi geomembrany we wszelkiego typu zbiornikach jest zadaniem wieńczącym dzieło uszczelnienia.. czytaj dalej
Wzmocnienie podłoża w podtorzu kolejowym
Podłoże na terenach portowych budują przede wszystkim torfy i namuły pokryte średnio 3 metrową warstwą piasków pochodzących z narefulowania. Miąższości gruntów organicznych dochodzą tutaj do 8,0 m.. czytaj dalej
Wzmocnienie podtorza tramwajowego
Posadawianie konstrukcji kolejowych lub tramwajowych zawsze jest obarczone koniecznością zapewnienia nośności oraz jak najmniejszych deformacji torowiska. Szczególnego znaczenia nabiera sprawdzenie.. czytaj dalej
Zasady wymiarowania zbrojonych nasypów
Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji dla stanu budowlanego.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.