Kategoria: Geosyntetyki

Kryteria doboru filtrów geosyntetycznych i warstw separacyjnych
Kryteria doboru materiałów, filtrujących obejmują sprawdzenie: działania mechanicznego filtru (zatrzymywania cząstek),  odporności na kolmatację (zatykanie porów materiału),  działania hydraulicznego filtru (wystarczający przepływ).. czytaj dalej
Obliczanie wytrzymałości geosyntetyków na uderzenia
Tak jak w przypadku wymagań dotyczących wytrzymałości na przebicie, odporność geosyntetyków na uderzenia jest zarówno kryterium ich przetrwania, jak i ich rolą pełnioną.. czytaj dalej
Polimery vs. odporność na pH środowiska
Zasadnicze znaczenie ma tutaj wartość  pH środowiska gruntowego. W warunkach normalnych przy 4 < pH < 9 - grunty i wody gruntowe mogą być uznane.. czytaj dalej
Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów
Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności  można powiedzieć, że każde zbrojenie w podstawie nasypu przenosi naprężenia.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Obliczanie wytrzymałości geosyntetyków na punktowe przebicie
Zastosowanie geosyntetyków we wszelkiego typu układach, gdzie możemy mieć do czynienia z niebezpieczeństwem przebicia punktowego wymaga.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Współczynniki redukcyjne dla geosyntetyków
Po przeprowadzeniu w latach 70 – tych XX w. pierwszych prób doświadczalnych zaczęła kształtować się  technika projektowania oparta na skomplikowanych wzorach i programach komputerowych oraz wykonawstwie.. czytaj dalej
Współczynniki redukcyjne dla geosyntetyków-kilka uwag krytycznych
Dodatkowymi właściwościami niezbędnymi do projektowania są: wartość charakterystyczna wytrzymałości krótkotrwałej zbrojenia na rozciąganie F0 deklarowana przez producenta.. czytaj dalej
Zgrzewanie geomembran
Istnieją dwie metody zgrzewania (stapiania) geomembran, które można stosować w przypadku wszystkich geomembran termoplastycznych.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE - Rzeczywiste przypadki na budowie
W dużej ilości przypadków rzeczywistość na budowie bywa odmienna od wszelkich założeń. Na podstawie własnych, ponad 25 letnich doświadczeń.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE-Zasady prawidłowego projektowania
Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE-Zasady prawidłowego wykonawstwa
Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewiska nieczystości i substancji toksycznych jak również wszelkiego rodzaju zbiorniki ziemne.. czytaj dalej
Geosyntetyki w drenażach i odwodnieniach liniowych
Podstawowe wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w systemach drenażowych (wg PN-EN 13252) przedstawia.. czytaj dalej
Kryteria i zasady doboru geosyntetyków
Po przeprowadzeniu w latach 70 – tych XX w. pierwszych prób doświadczalnych zaczęła kształtować się  technika projektowania oparta na skomplikowanych wzorach.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.