Kategoria: Geosyntetyki

Mur oporowy zbrojony geotkaniną-pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce
Węzeł drogowy „Struga” zlokalizowany jest na przecięciu drogi nr 18 Warszawa-Białystok z drogą nr 631 Rembertów-Nieporęt. Z uwagi na istniejące zainwestowanie terenu.. czytaj dalej
Nośność podłoży z systemami geokomórkowymi
Problem właściwego zabezpieczenia stoków i skarp nasypów i wykopów przed zjawiskami osuwiskowymi i erozją powierzchniową pojawia się szczególnie po intensywnych.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geokomórki - wyznaczanie wysokości materaca
Na wysokość i szerokość komórki mają wpływ dwa czynniki..kąt nachylenia skarpy i rodzaj materiału obsypki (kąt tarcia wewnętrznego ?). czytaj dalej
Podstawowe właściwości geosyntetyków do projektowania
Projekt konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków powinien zawierać następujące elementy : określenie funkcji geosyntetyków, wykonanie zestawienia obciążeń.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Potrzebna wytrzymałość geosyntetyku na skarpie
Wszelkie przypadki zsuwów warstw obsypek na skarpach wynikają z braku obliczeń stateczności. Tego typu awarie powodują także bardzo często zerwanie.. czytaj dalej
Podział geosyntetyków
W obowiązującej w Polsce normie PN-EN ISO 10318:2007 przedstawiony jest podział geosyntetyków. Natomiast ich funkcjonalność można przedstawić według poniższego schemat.. czytaj dalej
Połączenia geomembran - rodzaje spoin
Najważniejszym aspektem instalacji geomembran są spoiny – połączenia poszczególnych arkuszy geomembrany. Prawidłowe wykonawstwo spoin decyduje o szczelności całego układu.. czytaj dalej
Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Projektowanie z geosyntetykami-nasypy,skarpy,mury
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Strefy naprężeń w podłożu słabonośnym
W przypadku nasypów zbrojonych posadowionych na słabych gruntach, zastosowane zbrojenie służy zwiększeniu nośności podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Kompendium
Geosyntetyki
Szerokie stosowanie geosyntetyków w budownictwie
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. Wzmacnianie podłoża znane jest od dawna.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geotkaniny czy geosiatki ?
W trakcie wielu moich szkoleń i wystąpień w ramach konferencji i sympozjów pada to fundamentalne pytanie : geotkaniny czy geosiatki i na czym polegają różnice w stosowaniu ich.. czytaj dalej
Drogowe roboty ziemne na gruntach słabych i wysadzinowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz.. czytaj dalej
Mocowanie geomembrany do murku betonowego
Zakotwienie krawędzi geomembrany we wszelkiego typu zbiornikach jest zadaniem wieńczącym dzieło uszczelnienia.. czytaj dalej
Wzmocnienie podłoża w podtorzu kolejowym
Podłoże na terenach portowych budują przede wszystkim torfy i namuły pokryte średnio 3 metrową warstwą piasków pochodzących z narefulowania. Miąższości gruntów organicznych dochodzą tutaj do 8,0 m.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.