Kategoria: Geosyntetyki

Geosiatki
Jest to płaski wyrób o otwartej strukturze z trwale połączonych elementów.. czytaj dalej
Geowłókniny
Otrzymywane są z bezładnie, przypadkowo ułożonych włókien ciągłych lub ciętych.. czytaj dalej
Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw uszczelnień
Hydrotechnika i hydrogeotechnika to przede wszystkim całokształt zagadnień dotyczących synergii obiektów budowlanych i środowiska wodnego w tym m.in. rzek, mórz i wód gruntowych z wykorzystaniem efektów do celów gospodarczych.. czytaj dalej
Awarie i uszkodzenia konstrukcji z wbudowanymi geosyntetykami
Wiele błędnych rozwiązań w zakresie stosowania geosyntetyków jest spowodowanych nieprzestrzeganiem podstawowej zasady, że materiały geotekstylne nigdy nie są samodzielną.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE - Zasady prawidłowego projektowania i wykonywania
Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geosyntetyki
Geosyntetyki - podział i charakterystyka
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z konstruowaniem różnych obiektów posadawianych często na podłożach słabonośnych, które należało wzmocnić i aby poprawić ich właściwości.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geosyntetyki | Hydrotechnika i hydraulika
Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym
Budownictwo hydrotechniczne to między innymi zabudowa rzek z ich ujściowymi odcinkami, falochronów, zabezpieczanie klifów morskich, ochrona przed powodzią dużych miast.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geosyntetyki. Podstawowe zasady i kryteria doboru
Geosyntetyki – to materiały wiotkie i cienkie, tak że można je rozpatrywać jako dwuwymiarowe. Są to jedyne materiały konstrukcyjne o takich właściwościach i to w znaczne.. czytaj dalej
Metody nieniszczące sprawdzania jakości połączeń geomembran
1. Metoda ciśnieniowa. Metodę tą stosuje się do kontroli spoin dwuśladowych o długościach do 50 m. W przypadku spoin dłuższych należy podzielić je na krótsze odcinki. Badanie to polega.. czytaj dalej
Metody niszczące sprawdzania jakości połączeń geomembran
​​​​​​​W tej metodzie wykorzystuje się zrywarki ręczne lub automatyczne z dodatkowym rejestratorem parametrów zrywania. Podstawowym kryterium w tej metodzie jest pomiar.. czytaj dalej
Mur oporowy zbrojony geotkaniną-pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce
Węzeł drogowy „Struga” zlokalizowany jest na przecięciu drogi nr 18 Warszawa-Białystok z drogą nr 631 Rembertów-Nieporęt. Z uwagi na istniejące zainwestowanie terenu.. czytaj dalej
Nośność podłoży z systemami geokomórkowymi
Problem właściwego zabezpieczenia stoków i skarp nasypów i wykopów przed zjawiskami osuwiskowymi i erozją powierzchniową pojawia się szczególnie po intensywnych.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geokomórki - wyznaczanie wysokości materaca
Na wysokość i szerokość komórki mają wpływ dwa czynniki..kąt nachylenia skarpy i rodzaj materiału obsypki (kąt tarcia wewnętrznego ?). czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.