Premium
Betony
Betony - podstawowe cechy
1. Nasiąkliwość i mrozoodporność.  Te cechy są o tyle ważne, że bezpośrednio mogą wpływać na analogiczne właściwości betonu. Normy budowlane określają dopuszczalne nasiąkliwości (do 4 %) i mrozoodporności (90 %). Dopuszczone wielkości są dość duże, gdyż zakłada się, że? czytaj dalej
Bezpieczne pochylenia skarp
Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp należy mieć na uwadze.. rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa.. czytaj dalej
Błędy i przyczyny awarii
Najczęściej łamanymi podstawami dobrego wykonania elementów konstrukcyjnych.. czytaj dalej
Błędy podczas betonowania
Betonowanie konstrukcji niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędów, które grożą łuszczącymi się, pękającymi wylewkami, zawilgoceniem elementów murowych, a nawet zawaleniem się elementów konstrukcji... czytaj dalej
Budowa tras drogowych na składowiskach
Coraz częściej na trasie nowoprojektowanych odcinków dróg pojawiają się w podłożach grunty antropogeniczne lub wręcz niezinwentaryzowane wcześniej składowiska odpadów.. czytaj dalej
3 zadania kontrolne z zastosowań geosyntetyków dla każdego
Przedstawiam 3 zadania kontrolne dla każdego, kto czuje się dobrze w tematyce geosyntetycznej. Jest to swoisty test umiejętności, szczególnie po lekturze kilku tematów z Encyklopedii... czytaj dalej
Badania gruntów
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie.. czytaj dalej
Awarie konstrukcji drogowych - przyczyny
Przyczyny awarii konstrukcji drogowych  można rozpatrywać ze względu na: źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być: czytaj dalej
Awaria budowlana-definicja
Ustawa ? Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje. W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz czytaj dalej
Analiza sitowa
Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji w pobranej próbce. Ogólnie, szkielet gruntowy składa się z ziaren (d ? 0,063 mm) i cząstek (d < 0,063 mm) różnej wielkości i kształtu. czytaj dalej
Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86B-02480
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie... czytaj dalej
Batymetria
Są to pomiary głębokości mórz, jezior i cieków wodnych w wyznaczonych przekrojach oraz przedstawienie uzyskanych wyników na mapie lub przekrojach w postaci izobat.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.