3 zadania kontrolne z zastosowań geosyntetyków dla każdego
Przedstawiam 3 zadania kontrolne dla każdego, kto czuje się dobrze w tematyce geosyntetycznej. Jest to swoisty test umiejętności, szczególnie po lekturze kilku tematów z Encyklopedii... czytaj dalej
Badania gruntów
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie.. czytaj dalej
Awarie konstrukcji drogowych - przyczyny
Przyczyny awarii konstrukcji drogowych  można rozpatrywać ze względu na: źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być: czytaj dalej
Awaria budowlana-definicja
Ustawa ? Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje. W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz czytaj dalej
Analiza sitowa
Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji w pobranej próbce. Ogólnie, szkielet gruntowy składa się z ziaren (d ? 0,063 mm) i cząstek (d < 0,063 mm) różnej wielkości i kształtu. czytaj dalej
Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86B-02480
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie... czytaj dalej
Batymetria
Są to pomiary głębokości mórz, jezior i cieków wodnych w wyznaczonych przekrojach oraz przedstawienie uzyskanych wyników na mapie lub przekrojach w postaci izobat.. czytaj dalej
Badania geofizyczne
Badania geofizyczne stanowią grupę metod badawczych badań polowych podłoży gruntowych.  Do metod tych należą : badania geofizyczne powierzchniowe : elektrooporowe z tomografią elektrooporową ERT.. czytaj dalej
Awarie skarp nasypów i wykopów
Samoczynne ruchy mas gruntu na zboczach i skarpach zwane osuwiskami uważa się za jeden z istotnych procesów w inżynierii geotechnicznej. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.