Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Wskaźnik plastyczności
Wskaźnik plastyczności wskazuje, ile wody procentowo w stosunku do masy szkieletu gruntowego wchłania dany grunt.. czytaj dalej
Porowatość vs wskaźnik porowatości
Zależność między porowatością (n) a wskaźnikiem porowatości (e).. czytaj dalej
Uprawnienia vs dokumentowanie geotechniczne
Niejednoznaczności przepisów Ustawy Prawo budowlane, Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. oraz Ustawy Prawo geologiczne i górnicze błędne niejednokrotnie tłumaczenie zwrotów zawartych w Eurokodzie 7.. czytaj dalej
Wartości wyprowadzone, charakterystyczne i obliczeniowe
Wartości wyprowadzone : parametry geotechniczne uzyskane w wyniku korelacji nazwano wartościami wyprowadzonymi parametrów geotechnicznych. Pojęcie wartości wyprowadzonych włączono do.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.