Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję warunków geologicznych, rozmiarów budowli i występujących problemów.. czytaj dalej
Stopień skomplikowania warunków gruntowych
Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania dzieli się na: proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie.. czytaj dalej
Stopień zagęszczenia gruntu definicja
Zagęszczenie gruntów niespoistych, zarówno w stanie naturalnym, jak też sztucznie zagęszczonych mierzy się stopniem zagęszczenia.. czytaj dalej
Wskaźnik plastyczności
Wskaźnik plastyczności wskazuje, ile wody procentowo w stosunku do masy szkieletu gruntowego wchłania dany grunt.. czytaj dalej
Uprawnienia vs dokumentowanie geotechniczne
Niejednoznaczności przepisów Ustawy Prawo budowlane, Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. oraz Ustawy Prawo geologiczne i górnicze błędne niejednokrotnie tłumaczenie zwrotów zawartych w Eurokodzie 7.. czytaj dalej
Wartości wyprowadzone, charakterystyczne i obliczeniowe
Wartości wyprowadzone : parametry geotechniczne uzyskane w wyniku korelacji nazwano wartościami wyprowadzonymi parametrów geotechnicznych. Pojęcie wartości wyprowadzonych włączono do.. czytaj dalej
Pomiary wód gruntowych
Należy dokonać rozpoznania wód gruntowych wierceniami orurowanymi, by dostarczyć niezbędnych informacji związanych z występującymi warunkami wodnymi.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia. Uwarunkowania prawne.
Przedmiotem rozważań są wybrane zagadnienia z Eurokodu 7.2 (PN-EN 1997-2: 2007) w związku z faktem przywołania tej normy w § 9 w Rozp.MTBiGM.. czytaj dalej
Wymagania prawne dla dokumentowania geotechnicznego
Obecnie, w praktyce inżynierskiej, po wprowadzeniu szeregu aktów prawnych i normalizacji, dokonuje się swoista rewolucja. Dotyczy to szczególnie zmiany sposobów badań podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Wyznaczanie parametrów geotechnicznych
Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to.. czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów drogowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych i ekonomiczniejszych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.