Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Wskaźnik różnoziarnistości gruntu i krzywizny uziarnienia
Określenie wskaźnika różnoziarnistości uziarnienia pozwala ocenić właściwości.. czytaj dalej
Wymagania prawne dla dokumentowania geotechnicznego
Obecnie, w praktyce inżynierskiej, po wprowadzeniu szeregu aktów prawnych i normalizacji, dokonuje się swoista rewolucja. Dotyczy to szczególnie zmiany sposobów badań podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Wyznaczanie parametrów geotechnicznych
Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to.. czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów drogowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych i ekonomiczniejszych.. czytaj dalej
Średnica zastępcza
Za pomocą analizy areometrycznej nie określa się rzeczywistych wymiarów cząstek.. czytaj dalej
Geotechniczne warunki posadowienia
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia polega na: zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej – należy do projektanta.. czytaj dalej
Geotechniczny odbiór podłoża gruntowego
Decyzje projektowe i lokalizacyjne podejmowane na etapie przygotowania dużych inwestycji infrastrukturalnych drogowo-mostowych powinny być koordynowane z przedstawicielami wielu.. czytaj dalej
Żwir
Żwir jest kruszywem naturalnym gruboziarnistym.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.