Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Dokumentacja i badania dla I kategorii geotechnicznej
Badania kategorii I dotyczą tylko prostych warunków gruntowych. Wstępne informacje o występowaniu prostych warunków gruntowych można uzyskać z materiałów geologicznych i archiwalnych profili.. czytaj dalej
Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów  każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Geotechniczny odbiór podłoża fundamentowego
Decyzje projektowe i lokalizacyjne podejmowane na etapie przygotowania dużych inwestycji infrastrukturalnych drogowo-mostowych powinny być koordynowane z przedstawicielami wielu branż. czytaj dalej
Planowanie badań podłoża
Rozpoznanie geotechniczne należy planować w taki sposób, żeby istotne informacje oraz dane geotechniczne były dostępne na każdym etapie projektowania.. czytaj dalej
Solnisko
Obszar lądowy charakteryzujący się znacznym zasoleniem.. czytaj dalej
Rozbieżności i błędy w rozpoznaniu podłoży gruntowych
Dlaczego  poruszam ten problem ? Za dużo jest praktyk w tym zakresie, których źródłem jest powszechność przyzwolenia i rozstrzygania przetargów za 100 % ceny, pomimo zmian przepisów.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.