Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Pomiary wód gruntowych
Należy dokonać rozpoznania wód gruntowych wierceniami orurowanymi, by dostarczyć niezbędnych informacji związanych z występującymi warunkami wodnymi.. czytaj dalej
Warunki podłoża proste
Warunki gruntowe proste występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia. Uwarunkowania prawne.
Przedmiotem rozważań są wybrane zagadnienia z Eurokodu 7.2 (PN-EN 1997-2: 2007) w związku z faktem przywołania tej normy w § 9 w Rozp.MTBiGM.. czytaj dalej
Próbnik rdzeniowy
Konstrukcja wszystkich tego rodzaju przyrządów polega na.. czytaj dalej
Frakcje gruntów nieskalistych
W uziarnieniu gruntów nieskalistych rozróżnia się pięć.. czytaj dalej
Stopień wilgotności
Stopień wilgotności gruntu jest to stosunek objętości wody zawartej.. czytaj dalej
Wskaźnik porowatości vs porowatość
Zależność między wskaźnikiem porowatości (e).. czytaj dalej
Wskaźnik porowatości
Wskaźnik porowatości gruntu e jest to stosunek objętości porów.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.