Ciśnienie spływowe
Przepływająca  przez grunt woda wywiera na szkielet gruntowy ciśnienie. Ciśnienie to w odniesieniu do jednostki objętości gruntu to nic innego jak ciśnienie.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrotechnika i hydraulika
Ponur i poszur
Ponur  -  jest to część budowli hydrotechnicznej zabezpieczającej dno najczęściej przed jazem lub zaporą na ustalonym odcinku wody górnej.. czytaj dalej
Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję warunków geologicznych, rozmiarów budowli i występujących problemów.. czytaj dalej
Studnie chłonne
Przy projektowaniu odwodnienia deszczowego na terenie płaskim, przy braku naturalnych odbiorników wód opadowych, gdy odprowadzenie wody z rowów.. czytaj dalej
Less
Ciekawym i ważnym gospodarczo osadem jest less. Swoje powstanie zawdzięcza działalności wiatru. Są to osady typowo eoliczne. Less zbudowany jest z frakcji pylastych.. czytaj dalej
Sandr
Sandry ? rozległe, płaskie stożki napływowe powstałe na przedpolu moren czołowych. Zbudowany i wysortowany jako materiał piaszczysto-żwirowy osadzany.. czytaj dalej
Strefy aeracji i saturacji w gruncie
W profilu gruntowym wyróżnia się strefę aeracji – leżącą ponad zwierciadłem wody gruntowej, gdzie pory są częściowo wypełnione wodą.. czytaj dalej
Praktyczne przykłady posadowień nasypów
Wzmocnienie podtorza kolejowego dla rozbudowy infrastruktury kolejowej w Porcie Szczecin.. czytaj dalej
Bystrze – płyta wypadowa
W wypadzie, najczęściej zaopatrzonym w szykany następuje rozpraszanie energii kinetycznej strumienia. Jest to usprawnienie urządzeń do rozpraszania energii. W większości przypadków.. czytaj dalej
Geosyntetyki-optymalizacja zasad projektowania
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w dokumentowaniu podłoży i ich konsekwencje
Do podstawowych przyczyn nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Uczestnicy procesu budowlanego i ich obowiązki
Według Prawa budowlanego (art. 17) uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor – którego obowiązkiem jest zapewnienie opracowania projektu budowlanego oraz stosownie do potrzeb innych projektów.. czytaj dalej
Badania gruntów
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie.. czytaj dalej
Róża wiatrów
Jest to graficzne przedstawienie rozkładu kierunków i częstotliwości wiatrów w określonym okresie i dla danego obszaru. Na dzisiejszych mapach morskich zamiast historycznych ozdób.. czytaj dalej
Odwodnienie robót i konstrukcji drogowych
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.